คริสตจักรไทยลานนา

ตริสตจักร ไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา เป็นคริสตจักรที่อยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยสังกัดอยู่ในเครือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดย ศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ ศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ ได้เดินทางมาจัดตั้ง กิจการของ คณะพระกิตติคุณ ในเชียงใหม่ ศาสนาจารย์โรเบิรต์ ได้เช่าสถานที่ ในการประกาศ พระกิตติคุณ ที่บริเวณถนน ราชมรรคา ปี ค.ศ.1970 ครอบครัวอาจารย์แดน ดันแฮมได้มาที่เชียงใหม่ เปิดห้องประกาศ ที่ตลาดธานินท์ ต.ช้างเผือก ท่านได้เลือก บริเวณ ที่ไม่มีคริสตจักร และใกล้เคียง กับศูนย์กลาง การศึกษาของเชียงใหม่ อาจารย์แดน กับ อาจารย์ไลเนย์ ได้ร่วมกัน จัดตั้งศูนย์ พระกิตติคุณสมบูรณ์ ปี ค.ศ.1974 ได้รับเงินช่วยเหลือ จาก ศูนย์ชีวิตใหม่ที่เมืองสรีฟพอร์ต รัฐหลุยเซียนา และศูนย์ c.f.t.n (Christ for the nation) เมืองดาลัส รัฐเท็กซัส … Read more