คริสจักร ชุมชนของผู้ที่มีความเชื่อ

คริสตจักร เป็นชุมชนของผู้เชื่อที่จาริกไปบนเส้นทางแห่งกางเขนของพระคริสต์อย่างไม่หยุดหย่อนอ่อนแรง
เป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและรอคอยการเปลี่ยนแปลงตามพระสัญญา

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา เป็นคริสตจักรที่อยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยสังกัดอยู่ในเครือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดย ศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ…