คริสตจักร ชุมชนของผู้ที่มีความเชื่อ

คริสตจักรเป็นชุมชนของผู้เชื่อที่จาริกไปบนเส้นทางแห่งกางเขนของพระคริสต์อย่างไม่หยุดหย่อนอ่อนแรง เป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและรอคอยการเปลี่ยนแปลงตามพระสัญญาซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้คริสตจักรเป็นที่พิเศษนั่นก็คือเมื่อมีผู้ที่เชื่อในพระองค์มาอยู่รวมกันซึ่งเป็นสิ่งเตือนใจกว่าการการะทำครั้งใดต้องคิดและกะทำด้วยความยำเกรงในพระเจ้า คำนึงถึงน้ำพระทัยที่พระเจ้าเมตตาและเอาใจใส่ต่อชุมชนคริสตจักรของพระองค์

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา เป็นคริสตจักรที่อยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยสังกัดอยู่ในเครือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดย ศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ…